Uvjeti korištenja i prodaje te pravila privatnosti

Uvjeti kupovine na Internet trgovini

             www.tehno-mag.hr

Uvjeti prodaje putem internet trgovine Tehno-Mag d.o.o.

Osnovne informacije

Tehno-Mag d.o.o.

Slavonska avenija 53
10000 Zagreb
maloprodaja@tehno-mag.hr
tel: +385 1 5790 602

Poduzeće Tehno-Mag d.o.o  kod kupovine i narudžbe robe primjenjuje  “Zakon o zaštiti potrošača” (N.N.79/2007), glava VII. – Ugovor sklopljen na daljinu, od Članka 36. do Članka 55.

Osnovni uvjeti prodaje

 1. Poduzeće Tehno-Mag d.o.o. je vlasnik internet stranice tehno-mag.hr.  Korištenjem usluge web trgovine smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje , te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.
 2. Kupce upućujemo da se prije same kupovine obavezno upoznaju sa ovim Uvjetima prodaje kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama.
 3. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom narudžbe proizvoda, a iz istog mogu ostvariti prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu.
 4. Odredbe koje se odnose na skapanje Ugovora o prodaji na daljinu vrijede isključivo za prodaju i dostavu uređaja na području Republike Hrvatske.
 5. Kupac mora biti punoljetna osoba, ako se kupovina vrši za maloljetnu osobu ista narudžba mora biti odobrena od njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika jer u suprotnom poduzeće Tehno-Mag d.o.o ne snosi nikakvu odgovornost.
 6. Kupci su obavezni dati točne I trenutno važeće osobne podatke prilikom narudžbe jer se u suprotnom slučaju uskračuje takvom kupcu ostvarivanje prava I obveza iz Ugovora o prodaji na daljinu.
 7. Poduzeće Tehno-Mag d.o.o. zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda koje su postavljene prema informacijama od strane proizvođača, te se odriče odgovornosti u slučaju krivih informacija / specifikacija danih od strane proizvođača ili neogovarajučih slika proizvoda istih.
 8. Kupnja proizvoda može se ostvariti samo ako kupac na za to predviđenom mjestu da točne i važeće podatke. Kupac potvrdom narudžbe i prihvačanjem uvjeta prodaje potvrđuje da je suglasan sa cijenom robe i cijenom usluga dostave prema narudžbi.

Kupac po isporuci robe nije u mogućnosti izmjeniti cijenu i uvjete koje je prihvatio prilikom narudžbe.

 1. Kupovina odabranog proizvoda putem web trgovine tehno-mag.hr smatra se Ugovorom sklopljenim na daljinu, a isti se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije npr. internet narudžbom na web stranici www.tehno-mah.hr , telefonski razgovorom sa djalatnikom ili e-mail korespodencijom.
 2. Kupac može izabrati mogućnost da ga poduzeće Tehno-mag d.o.o. informira o novim proizvodima na akciji potvrdom opcije “newsletter”
 3. Pored proizvoda oglašenih na web stranici tehno-mag.hr postoje podatci o proizvodu i cijena istog, dok se cijena i uvjeti dostave navedeni zasebno i razlikuju se ovisno o vrsti i količini naručenih proizvoda.
 4. Odabir željenog proizvoda vrši se  spremanjem u „košaricu“ klikom na link „Košarica“. Ukoliko Kupac izvrši kupnju proizvoda koji je, u međuvremenu, prodan tada će ga kontaktirati djelatnik web shopa radi dogovora o daljnjem postupanju (povrat uplaćenog iznosa, kupnja drugog proizvoda ili isporuka istog proizvoda naknadnopo dobavi istog.  Poduzeće Tehno-Mag d.o.o. nema nikakvu dodatnu odgovornost I obvezu prema kupcu osim navedene ukoliko se izabrani proizvod ranije proda.
 5. U „košarici“ se nalaze svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupnju zajedno sa cijenom proizvoda i cijenom dostave te ukupnom cijenom (uključen PDV). Ukoliko Kupac želi nastaviti sa kupnjom odabire link „Kupi“, a sustav ga dalje automatski vodi do stranice „Narudžba“na kojoj je potrebno potvrditi podatke koje je kupac dao prilikom registracije, adrese dostave,  potvrditi ili eventualno izmijeniti dostavu računa i odabir načina plaćanja (virmansko plaćanje, plaćanje pouzećem ili plaćanje kreditnom karticom). Detalji računa se mogu promijeniti u odnosu da li račun prima fizička osoba ili pravna. Ako račun prima pravna osoba potrebno je da kupac unese sve tražene podatke.
 6. Po izvršenju naprijed navedenih koraka web trgovine i odabirom „Kupi“na stranici „Narudžba“, sustav automatski vodi Kupca na stranicu „Potvrda narudžbe“, a na kojoj se nalaze podatci o broju narudžbe, plaćanju  kao i obavijest o odaslanju potvrdnog maila koji sadrži ponudu prodaje odabranih proizvoda te obavijest o e-mail adresi i   besplatnom broju telefona putem kojih Kupac može dobiti sve potrebne informacije.  Ako je kupac odabrao kartično plaćanje klik na „Kupi“ vodi ga na unos podataka vezanih za plaćanje karticom. Također može odabrati i plaćanje na rate beskamatno ukoliko je to plaćanje moguće sa karticom kojom plaća
 7. Isporuka se vrši prema cijeni proizvoda i dostave koji su bili na web stranici www.tehno-mag.hr prilikom narudžbe, u slućanju da dođe do naknadne promjene cijene ili dostave roba se uvijek isporučuje prema uvjetima prilikom izdare narudžbe.
 8. Kupac robu može platiti putem platnih kartica, uplatom na žiro račun,virmanom ,internet bankarstvom ili pouzećem. Kartično plaćanje smatra se provedenim kada poduzeće Tehno-Mag d.o.o. primi autorizaciju od izdavatelja kartice. Moguće je platiti karticama MasterCard, American Express, Diners, Visa I Maestro. Pouzećem se smatra plaćanje robe i dostave gotovinom prilikom preuzimanja paketa. Dok se roba plaćena na žiro račun (virmanom/opća uplatnica/internet bantarstvo) smatra plaćenom po primitku uplate na žiro račun poduzeća Tehno-Mag d.o.o. prema dobivenoj ponudi.
 9. Proizvode koji su plaćeni biti će isporučeni Kupcu u roku od jednog do tri radna dana, (osim otoka i mjesta sa posebnim režimom dostave) , pod uvjetom da su narudžbe zaprimljene do 12h od ponedjeljka do petka, računajući od dana uplate. Prilikom obrade pošiljke Kupac dobiva obavijest na mail o statusu njegove pošiljke. Za dostavu uređaja poduzeće Tehno-Mag d.o.o. angažira renomirane dostavne (kurirske) službe. Dostava se vrši do ulaza u stambeni objekt željene adrese. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije dužan nositi robu do kata na kojem se nalazi kupac već do ulaza u zgradu. Bijela tehnika i veliki gabaritni uređaji dostavljaju se do ulaza u objekt ili do prve prepreke zbog korištenja ručnog paletara. Prilikom preuzimanja dostavljenog proizvoda, Kupac je dužan pregledati isporučeni proizvod i u slučaju vidljivog  oštećenja ima pravo odbiti preuzimanje istog te tražiti isporuku neoštećenog proizvoda.Prilikom dostave, uz kupljeni proizvod, Kupac dobiva sve isprave koje prate proizvod (korisnički priručnik, jamstveni list), račun, te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja.
 10. Za svaki proizvod iz asortimana Tehno-Mag d.o.o. koji je oglašen na tehno-mag.hr kupac ostvaruje prava iz jamstva prema jamstvenom listu određenog proizvoda kojeg Kupac dobiva zajedno sa kupljenim proizvodom.Podatci o ovlaštenim servisima kupljenog proizvoda nalaze se jamstvenom listu kojeg kupac dobiva zajedno sa kupljenim proizvodom.
 11. Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, u pogon je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS).
  Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS – http://ec.europa.eu/odr
  Ovaj link potrošači mogu koristiti za prekogranične potrošačke sporove.Za potrošačke sporove u odnosu na trgovce iz Republike Hrvatske ta mogućnost ne postoji dok procedura ne bude podržana  potrebnom zakonskom regulativom od strane ovlaštenih tijela RH.Na temelju Zakona o zaštiti potrošača članak 43. stavak 2. obaviještavamo kupce o odgovornosti prodavatelja u slučaju materijalnih nedostataka proizvoda prilikom sklapanja ugovora na daljinu (internet kupovina).
 12. Materijalni nedostaci za koje prodavatelj odgovara
  (1) Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato.
  (2) Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.
  (3) Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.
  (4) Ne odgovara se za neznatan materijalni nedostatak.
  Kad postoje materijalni nedostaci

Nedostatak postoji:
1) ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
2) ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
3) ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
4) kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
5) ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
6) ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
7) ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.
Ako je kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku kupca da sklopi ugovor.

Nedostaci za koje prodavatelj ne odgovara
(1) Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.
(2) Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari.
(3) Odredba stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se na ugovore koje fizička osoba kao kupac sklapa izvan svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti s fizičkom ili pravnom osobom koja kao prodavatelj djeluje u okviru svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti (potrošački ugovor).
(4) Ali prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostat­ke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.
Pregled stvari i vidljivi nedostaci
(1) Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
(2) Kad je pregled izvršen u nazočnosti obiju strana, kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti prodavatelju odmah, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
(3) Ako je kupac otpremio stvar dalje bez pretovara, a prodavatelju je pri sklapanju ugovora bila poznata ili morala biti poznata mogućnost takve daljnje otpreme, pregled stvari može biti odgođen do njezina prispijeća u novo odredišno mjesto, i u tom slučaju kupac je dužan prodavatelja obavijestiti o nedostacima čim je po redovitom tijeku stvari mogao za njih doznati od svojih klijenata.
(4) Kod potrošačkih ugovora potrošač kao kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak.
Skriveni nedostaci
(1) Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja.
(2) Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci.
(3) Kod prodaje rabljenih stvari ugovorne strane mogu ugovoriti rok od jedne godine, a kod trgovačkih ugovora i kraći rok.
(4) Ugovorom se mogu produljiti rokovi iz stavka 2. i 3. ovoga članka.

 1. Prije samog sklapanja Ugovora, korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete klikom na link koji se nalazi na dnu svake stanice pod ” Uvjeti korištenja” (obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.)Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana od predaje robe u posjed kupcu bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:
  – ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,
  – ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,
  – ako je predmet Ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke te nije moguće daljnje korištenje. Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Tehno-Mag d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka. Obrazac za jedostrani raskid ugovora nalazi se na stranici tehno-mag.hr. Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Tehno-Mag d.o.o. zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Tehno-Mag d.o.o. najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora.Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam.Korisnik je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Za sve informacije, pohvale, primjedbe, reklamacije kao i svake druge obavijesti Kupci se mogu obratiti na:
adresu: Tehno-Mag d.o.o, Slavonska avenija 53, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 5790 602 ili

e-mail: maloprodaja@tehno-mag.hr

PRAVILA PRIVATNOSTI

Važno nam je da se osjećate sigurno kupujući na tehno-mag.hr. Tehno-Mag d.o.o. je odgovorno za sve internetske stranice u vlasništvu i sve podatke, između ostaloga i tehno-mag.hr. Usklađeni smo s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.

NEWSLETTER

Kod registracije za newsletter prikupljamo i obrađujemo Vaše podatke uz Vašu privolu a sukladno članku 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka, gdje slobodno i izričito dajete privolu za prikupljanje i daljnje obrathđivanje Vaših osobnih podataka ustupljenih Tehno-Mag d.o.o., u svrhe koje su izričito navedene za pojedinu privolu, u ovom slučaju za svrhu slanja newslettera.

Ovaj dio zaštite privatnosti reguliran je Izjavom o privatnosti i povjerljivosti osobnih podataka. Izjava o privatnosti ujedno je sastavni dio Uvjeta poslovanja poduzeća Tehno-Mag d.o.o. te se odnosi na privatnost osobnih podataka koji se prikupljaju i koriste na stranicama www.tehno-mag.hr i pridruženih poddomena  te u kojim uvjetima i kome ih otkrivamo. Vaše podatke prije svega čuvamo te im možete uvijek pristupiti, promijeniti ili ih u potpunosti ukloniti.

Ako želite primati naš Newsletter, od Vas ćemo prilikom prijave zatražiti Vašu e-mail adresu. S pomoću ovih podataka poboljšavamo naše buduće marketinške aktivnosti tako da Vam više odgovaraju.


Mi spremamo Vaše podatke u našu bazu podataka na zaštićenome serveru. Tim podacima pristup ima samo Tehno-Mag administratori i tvrtka
na kojoj gostujemo Mi Vam jamčimo da nećemo dijeliti ili prodavati Vašu e-adresu drugim tvrtkama.

Na Newsletter se možete odjaviti klikom na poveznicu na kraju e-poruke koju od nas dobijete.

KOLAČIĆI

Mi ulažemo napore u održavanje internetskih stranica prema potrebama naših korisnika s informacijama koje su potrebne. Iz tog razloga koristimo se tehnologijom koja prikuplja, obrađuje i odabire podatke o tome kako se koriste naše internetske stranice. Te informacije prikupljamo pomoću kolačića (eng. cookies). U praksi to znači da naše internetske stranice “pamte” ako ste ih već posjetili te mi iz toga bilježimo statistiku koja nam govori kako Vi i ostali upotrebljavate naše internetske stranice. Kolačići (eng. cookies) predstavljaju skup informacija koji se pohranjuje na osobno računalo u trenutku pregledavanja internetske stranice. Svrha kolačića je pohraniti informacije o nekim Vašim postavkama i ponašanju na internetu. Osim jednostavnih informacija, kolačići mogu pohraniti i veliki broj osobnih informacija popust imena te adrese elektroničke pošte, no za isto morate dati suglasnost kako bi se pohranilo. Ukoliko isto niste omogućili, kolačići neće moći pristupiti datotekama i podacima. Iako radnje pohrane i slanja kolačića Vama nisu vidljive njih je moguće kroz postavke internetskog preglednika izbrisati ili postaviti automatsko prihvaćanje ili odbijanje kolačića. Postoje dvije vrste kolačića a to su privremeni i trajni kolačići. Privremeni kolačići se pohranjuju na računalu te se po zatvaranju web preglednika automatski brišu. Trajni kolačići ostaju pohranjeni u Vašem web pregledniku čak i po zatvaranju no obično imaju rok isteka. Najćešće se pohranjuju informacije koje bi olakšale pristup registriranim korisnicima što rezultira mogućnostima da korisnik bude zapamćen, odnosno da se ne mora svaki put iznova prijavljivati. Mi se koristimo kolačićima s Google Analyticsa. S pomoću ovoga određujemo koje dijelove Vi pregledavate kada klikate na tehno-mag.hr te na ostalim poddomenama tehno-mag.hr.

Kolačiće možete obrisati iz Vašeg preglednika u bilo kojem trenutku. Ali molimo Vas da pripazite, da ako prilagodite postavke svojega preglednika da ne sprema kolačiće, pojedine dijelove stranice tehno-mag.hr nećete moći koristiti. Stoga Vam preporučujemo da omogućite kolačiće. Neki podaci koje tehno-mag.hr prikuplja mogu biti javni, ali u anonimnome obliku, na primjer podaci o broju posjetitelja internetske stranice. Informacije o našim kupcima važan su dio našega posla te ih nećemo ni prodavati ni mijenjati s ostalima. Ako u bilo kojem trenutku ti podaci trebaju biti podijeljeni drugim osobama, Vi ćete prvi to moći odbiti.

PRIVOLA ZA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA U MARKETINGU Prihvaćanjem privole za korištenje osobnih podataka dajete dozvolu za korištenje i pohranu osobnih podataka u svrhu marketinške promidžbe tvrtke do trenutka povlačenja privole. Ova privola uključuje dijeljenje Vaših osobnih podataka s tvrtkom Google Ireland, Facebook Ireland Ltd., Instagram Inc. u svrhu targetiranog relevantnog oglašavanja, SendGrid Inc., The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp u svrhu slanje marketinških emailova. U svezi s ovom privolom marketing uključuje: Slanje marketinškog blistera (newslettera) s akcijama na Vaš email, slanje personaliziranog emaila s akcijskom ponudom namijenjenu Vama, Facebook Custom Audience listu za targetirane oglase s akcijskim artiklima, Google AdWords customer match funkciju za targetirane oglase s akcijskim artiklima, profiliranje korisnika radi izrade i isticanja relevantne akcijske ponude, targetiranje korisnika relevantnim akcijskim ponudama. Prihvaćanjem ove privole se pretplaćujem se na besplatni elektronički marketinški blister (newsletter), ovime se dodajete na marketing listu i dajete privolu za korištenje osobnih podataka e-mail. Privolu možete bilo kada povući jednako lako kako ste je dali bez da navodite razlog klikom na link u marketinški blisteru (newsletter) na odjavi ili slanjem maila na gdpr@tehno-mag.hr

Ove Internet stranice sadrže linkove na druge Internet stranice. Molimo vas da uzmete u obzir kako Tehno-Mag ne može biti odgovoran za poštivanje privatnosti na spomenutim drugim Internet stranicama. Naše korisnike potićemo da pročitaju izjave o privatnosti svake Internet stranice koja prikuplja osobne podatke. Ova Izjava o privatnosti primjenjuje se isključivo vezano uz informacije prikupljene na ovim Internet stranicama. 

Svrha prikupljanja podataka:

Prodaja i servis proizvoda – za obradu vaše prodaje, konfiguraciju i servisiranje vašeg proizvoda

Tehno-Mag d.o.o. će prikupiti osobne podatke,  informacije o prodaji i servisu kao i informacije o povijesti kupca kada kupite, servisirate ili popravljate proizvod kupljen kod nas ,uključujući zahtjeve na temelju jamstva i provjere te će ih koristiti za pružanje usluga koje ste tražili i obavještavanje o pitanjima vezanim uz vaš proizvod te ispunjenje sklopljenog ugovora.

Pružanje osobnih podataka u svrhu ispunjenja sklopljenog ugovora predstavlja ugovornu obvezu te ako ih ne pružite, to može utjecati na ispravno izvršenje ugovora ili ga čak onemogućiti.

Podrška kupcima i marketing – za odgovore na upite i davanje novosti i ponuda

Tehno-Mag d.o.o. prikuplja osobne podatke  te ih može koristiti  kako bi kupcima pružio podršku, odgovore na upite i prigovore te kako biprocijenio koje novosti i ponude vas najvjerojatnije zanimaju te vas kontaktirao u vezi s tim ponudama u skladu s vašim interesima.

Video nadzor – radi kontrole ulazaka i izlazaka iz radnih prostorija i prostora te radi smanjenja izloženosti radnika riziku od razbojstva, provala, nasilja, krađa i sličnih događaja na radu ili u vezi s radom.

Prijenos trećim stranama

Osobni podaci mogu se prenositi trećim stranama, pod uvjetom da postoji pravna osnova za prijenos.

 

Vaši osobni podaci mogu se prenositi sljedećim subjektima:

 1.)    Za realizaciju ugovora isporuke robe podatke ćemo dijeliti sa pružateljima distribucijskih usluga s kojima surađujemo i imamo sklopljene ugovore. Pružatelj distribucijskih usluga može korisnika pri isporuci roba ili usluga tražiti osobni dokument na uvid i/ili evidentirati određene podatke sa dokumenta.  Ukoliko korisnik nije voljan predati takve podatke nužne za isporuku paketa tj. dokaz o naručiocu,  usluga ili roba neće moći biti izvršena ili uručena.

2.)    Pružateljima usluga ovlaštenih servisa pri reklamiranju proizvoda unutar jamstva ili po zahtjevu korisnika zbog neispravnosti ili nemogućnosti korištenja proizvoda iz nekog od korisniku bitnih razloga.

3.)    Sponzorima nagradnih natječaja u procesu predaje nagrade korisniku. Ukoliko korisnik ne želi da Tehno-Mag d.o.o. dijeli sa sponzorima podatke u svrhu dodjele moguće nagrade, savjetujemo korisnika da ne sudjeluje u takvim aktivnostima kako u trgovini, tako i na internetskim stranicama Tehno-Mag d.o.o.

4.)    Državnim institucijama koje zatraže podatke na uvid zbog neke treće obrade istih ili potrebe za ostvarivanje prava Tehno-Mag d.o.o. zbog nepoštivanja ugovora o pružanju usluga.

5.)    Tvrtka  Mailchimp koji se profesionalno bavi automatiziranim slanjem oglašivačkih poruka

6.)    Podatke na uvid ima programerska tvrtka S.H.O.P. centar d.o.o. – hosting stranice.

7.)    Podatke dijelimo tj. dostupni su tvrtki ARS PANTHEON d.o.o.od koje Tehno-Mag d.o.o koristi poslovni program DataLab Pantheon

 

Koliko dugo zadržavamo vaše podatke:

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja, a  najmanje za vrijeme trajanja ugovora između korisnika  i Tehno-Mag d.o.o.

 U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče. U slučaju odbijenih ponuda, gdje nije dana privola za marketing, podatke vezane uz ponudu čuvamo godinu dana, a u slučaju da nas zatražite brisanje, isti će biti odmah obrisani.

Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

 

Web shop:

Pristup web shopu moguć je s ili bez registracije.

Prilikom registracije od Vas tražimo određene osobne podatke kao što su Ime i Prezime, email adresa, adresa stanovanja, telefonski broj, ponekad datum rođenja u svrhu pružanja raznih pogodnosti. Pri registraciji kupac pristupa svojoj bazi na webshopu.

Pri kupovini na stranicama bez registracije prikupljamo podatke koji su nužni  za isporuku kupljene robe te se navedeni podaci pohranjuju u svrhu ispunjenja ugovora.

 

Korisnik naših web stranica može izabrati  želi li primati promotivne poruke ili ne pritiskom na polje potvrde , neovisno o tome je li se registrirao na stranici ili ne.

Davanje osobnih podatka je odluka korisnika koji može ali i nemora koristiti pogodnosti naše tvrtke. Ukoliko korisnik odluči ne pružiti podatke  potrebne za određenu aktivnost , ista neće moći  biti provedena.

 

Podatci  koje korisnik daje pri registraciji , pohranjuju se na serveru webshopa te u poslovnom programu kojem  pristup imaju djelatnici tog odjela uz šifre za pristup poslovnom programu.

U svakom trenutku možete deaktivirati vašu registraciju.

  

Gdje se pohranjuju osobni podatci:

Svi podaci pohranjuju se na nekoliko medija:

– Podaci za promotivne svrhe : na tehno-mag.hr accountu i zakupljenom dijelu unutar stranice mailchimp ( email adresa korisnika … )

– Podaci u korisniku kao kupcu: – na stranicama web shopa koji se nalazi na zakupljenom dijelu tvrtke koja pruža prostor na webu imenom S.H.O.P. Centar d.o.o.

-u poslovnom programu DataLab Pantheon

-snimke nadzorne kamere- na serveru video nadzora unutar mreže Tehno-Mag d.o.o.

  

Pristup i izmjena podataka:

 Korisnik ,u svakom trenutku, ima mogućnost pristupa svojim podacima pohranjenim na internetskim stranicama gdje ih može revidirati, mijenjati i brisati. Sve izmjene izvršene na internetskim stranicama bit će zabilježene  i unutar samog poslovnog programas odmakom od 24 sata.

Kupac tj. korisnik može u svakom trenutku dobiti informaciju o tome koje podatke Tehno-Mag d.o.o. ima pohranjene  slanjem upita na email adresu gdpr@tehno-mag.hr

Povratnu Informaciju na vaš upit bit ćemo u mogućnosti dati  samo ukoliko je upit poslan s aktivnog emaila koji je zabilježen u našem poslovnom softwareu s točnim podacima unutar emaila ( ime i Prezime, broj telefona korisnika koji traži informaciju) kako bi vas zaštitili od mogućnosti izlaganja vaših osobnih podataka nekoj trećoj osobi.

 

Pravo na zaborav osobnih podataka korisnika:

Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka. To može učiniti slanjem zahtjeva na email adresu gdpr@tehno-mag.hr i podaci će biti brisani bez odgađanja osim u slučaju da postoji zakonska obveza čuvanja navedenih podataka, legitimni interes te osnova za ostvarenje vaših zakonskih prava.

Povratnu Informaciju na vaš zahtjev bit ćemo u mogućnosti dati  samo ukoliko je upit poslan s aktivnog emaila koji je zabilježen u našem poslovnom softwareu s točnim podacima unutar emaila ( ime i Prezime, broj telefona korisnika koji traži informaciju) kako bi vas zaštitili od mogućnosti izlaganja vaših osobnih podataka nekoj trećoj osobi.

 

 

 

Pravo na prigovor:

Ukoliko unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor obratite se na email adresu gdpr@tehno-mag.hr . 

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka: 

Zaštitu podataka shvaćamo ozbiljno i poduzimamo sve napredne tehnologije kako bi vaši podaci ostali zaštićeni. Provodimo sve razumne mjere za zaštitu podataka  ali ne možemo jamčiti zaštitu informacija prenesenih na ili s interneta pa stoga nismo odgovorni za informacije koje na takav način primi treća strana. Tehno-Mag d.o.o. pohranjuje podatke unutar EU a samo izvanredno izvan EU.

 

Izjavu o privatnosti, Tehno-Mag d.o.o..,može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta o privatnosti na stranicama Tehno-Mag d.o.o.. Ovim putem pozivamo korisnike da povremeno pregledaju ovu izjavu na kojoj će biti naznačene nove izmjene  ukoliko ih je u prethodnom periodu bilo. Ukoliko se korisnik ne slažev s ovom izjavom o privatnosti upućujemo korisnika da napusti, ne pristupa i ne koristi stranicu tehno-mag.hr .Izmjena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na internetskoj stranici tehno-mag.hr. Nastavak uporabe stranice od strane korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu izjavu o privatnosti.

 

Pravila o postupanju s kolačićima:

Kolačić (cookie)  je podatak koji web stranica pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj posjetitelja. Kolačić dozvoljava web stranici da pamti akcije posjetitelja iz njegovih posjeta. Većina preglednika dozvoljava upotrebu kolačića, ali korisnik u svakom trenutku može kolačiće obrisati ili postaviti u pregledniku zabranu upotrebe kolačića. Najčešće razlozi upotrebe kolačića su identifikacija korisnika, pamćenje preferencija korisnika, pomoć pri unosu ili pregledu sadržaja koji je već unašan u prijašnjim posjetima, skupljanje podataka za analize i promotivne kampanje.

 

Prilikom uporabe kolačića  određeni podatci se  prikupljaju automatski s vašeg računala pri dolasku na naše stranice. Ti podaci mogu uključivati i IP adresu, datum i vrijeme pristupe, podatke o vrsti računala, operativnog sustava, pretraživaču koji koristite, verzijama programa kao i jezičnim postavkama vašeg računala. 

Kolačići mogu biti Session cookies – pohranjuju se na računalu i brišu se odmah nakon zatvaranja preglednika a omogućuju stranici prikupljanje privremenih podataka poput košarice za kupnju ili komentara

Persistent cookies – ostaju u računalu i nakon zatvaranja preglednika ili gašenja računala ali obično imaju rok trajnosti. Tehno-Mag d.o.o. koristi kolačiće takvog tipa kako bi olakšao pristup korisnicima.

Kolačići od prve strane koji dolaze sa webstranice koju ste posjetili mogu biti privremeni i stalni. Takvi kolačići omogućuju web stranici da sprema podatke koji se koriste kada korisnik ponovo posjeti web stranicu. Kolačići s treće strane su kolačići koji dolaze s vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće ( ti servisi su Facebook, Instagram, Google analytics, AdWords… )

Odgovori