NAGRADNA IGRA – DAEWOO MKA I BABYLISS | PRAVILA

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je Tehno-mag d.o.o., Slavonska avenija 53, 10000 Zagreb, OIB 74887997071. Tehničku podršku u provedbi nagradne igre pruža Mobitel Media d.o.o., Šoštarićeva 10, 10000 Zagreb, OIB 84873605417.

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 28. studenog 2016. godine do 19. veljače 2017. godine na području Republike Hrvatske.

Članak 3. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre kupe bilo kojiDaewoo MKA ili BaByliss proizvod uvoznika Tehno-Mag, prijave broj računa slanjem SMS poruke sadržaja: TEHNO MAG, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, poštanski broj i mjesto) i e-mail adresa na broj 60221. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa ili do tri puta sa istim. Svaki pojedini račun može biti iskorišten tri puta. U slučaju da račun s istim brojem bude poslan više od tri puta od strane iste ili druge osobe te će prijave biti proglašene nevažećim.

Članak 4. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke Tehno-mag d.o.o., zaposlenici tvrtke Mobitel Media d.o.o., kao ni članovi njihove uže obitelji.

Članak 5. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

1 x Daewoo hladnjak SBS FRN-Q29FCVI
1 x Samsung TV UE49K5102AKXXH
1 x Samsung TV UE40K5102AKXXH
3 x Babyliss C1200E Curlsecret uvijač za kosu
5 x BaByliss C525E pegla za kosu
10 x Daewoo parno glačalo DI-9208
50 x Carrera masažni jastuk za vrat
70 x Daewoo kuhinjska vaga DKS-2055

Članak 6. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika održat će se 20. veljače 2017. godine u sjedištu Priređivača uz prisustvo tročlane komisije te će se o tijeku izvlačenja voditi zapisnik. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira između svih zaprimljenih prijava.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na Internet stranici www.tehno-mag.hr

Članak 7. Preuzimanje nagrada

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 8. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.tehno-mag.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 9. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici www.tehno-mag.hr prije početka nagradne igre.

Članak 10. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 11. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

KLASA: UP/I- 460-02/16-01/767
URBROJ: 513-07-21-01/16-3
Zagreb, 21. studenog 2016.